Alexandra Navratil
Revitalise
Video HD, 10:50min, colour/ sound, 2015 (stills)
sound: Natalia Dominguez Rangel
Screen_shot_2015-04-24_at_11